Obecné informace o volných prostorech

Mohou být doplněny odkazy na konkrétní stránky (i duplicitně k menu). Pro lepší použitelnost webu uživateli.