Povinně zveřejňované informace


Pozvánky na valnou hromadu


Zpráva o finanční asistenci dle § 311 písm. d) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "zákon o obchodních korporacích")  - bude doplněno po jejím vzniku


Vysvětlení pro akcionáře, pokud není dáno na VH - bude doplněno po jejich vzniku


Informace o příslušnosti ke koncernu

Zřizovatelem Správy nemovitostí Praha 2, a.s. je MČ Praha 2 jakožto ovládající osoba (dále jen „ovládající osoba“). SNP2 je ve vztahu k MČ Praha 2 ovládanou osobou (dále jen „ovládaná osoba“).

Ovládající osoba má v držení akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100%, tudíž je jediným akcionářem ovládané osoby. Valnou hromadu vykonává ovládající osoba ve smyslu ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, zasedáním Rady MČ Praha 2 v působnosti valné hromady. Ovládající osoba ve vztahu k ovládané osobě disponuje pravomocemi jmenování, volby, odvolání všech osob jsoucích statutárním orgánem nebo jeho členem či členem dozorčího orgánu ovládané osoby.


Účetní závěrka


Výroční zpráva


Protinávrh akcionáře k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady spolu se stanoviskem představenstva - bude doplněno po jeho vzniku


Znalecký posudek dle § 91 zákona o obchodních korporacích - bude doplněno po jeho vzniku


Informace při přeměnách korporací - bude doplněno po jejich vzniku


GDPR