Veřejné zakázky

Níže uvedený plán bude vždy aktualizován dle skutečnosti.

Název Popis Předpokl. hodnota v Kč bez DPH
Jaromírova 455/23 – výměna oken Výměna oken s dvojskly vč. balkonových sestav, oprava fasád, balkonů a lodžií. 4 400 000 Kč
Jana Masaryka 359/19 – repase oken Repase oken, vč. vnitřních parapetů a mříží. Truhlářské opravy, výměna zasklívacího tmelu, nátěry. 631 000 Kč
Karlovo náměstí 315/6 – Oprava uliční fasády a výměna oken Výměna oken s trojskly a oprava uliční fasády, sanace římsy. 4 300 000 Kč
Sokolská 1800/36, 1799/38 Výměna střešních oken, oprava střechy. 1 914 000 Kč
Šafaříkova 253/10 – oprava teras a dvorní fasády Oprava fasády, teras, balkonů, výměna zábradlí. 900 000 Kč
Ječná 506/4 – zřízení výtahu Vestavba nového výtahu do zrcadla schodiště s pěti stanicemi. 2 330 000 Kč
Rejskova 2369/11 – přístavba výtahu Přístavba výtahu k dvorní fasádě, úpravy fasády. 2 880 000 Kč
Římská 420/23 – přístavba výtahu Přístavba výtahu k pavlačím ze dvora. 3 150 000 Kč
Londýnská 375/61 – oprava b.j. ve 3.NP, 7.NP Stavební úpravy volných bytových jednotek. 1 240 000 Kč
Trojická 1912/11 – oprava 2 b.j. ve 3.NP Stavební úpravy volné bytové jednotky – změna dispozice, elektroinstalace, ZTI, podlahy. 862 000 Kč
Anny Letenské 1680/11 – oprava b.j. v 5.NP Stavební úpravy volné bytové jednotky. 1 000 000 Kč
Karlovo náměstí 558/29 – oprava 2 b.j. Stavební úpravy volné bytové jednotky č.6 – změna dispozice, etážové topení. 1 413 000 Kč
Jana Masaryka 541/47 – oprava Stavební úpravy volné bytové jednotky. 780 000 Kč
Uruguayská 8 – rekonstrukce kotelny vč. PD Realizace celkové výměny zařízení stávající kotelny, včetně zajištění projektové dokumentace. 1 700 000 Kč
Václavská 18 – rekonstrukce kotelny vč. PD Realizace celkové výměny zařízení stávající kotelny, včetně horizontálních rozvodů a zajištění projektové dokumentace. 2 300 000 Kč
Žitná 38 Realizace celkové výměny zařízení stávající kotelny, včetně zajištění projektové dokumentace. 1 800 000 Kč
Rumunská 17 Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, ošetření krovu. 600 000 Kč
Bělehradská 30 Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, ošetření krovu. 700 000 Kč
Sarajevská 23 Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, ošetření krovu. 700 000 Kč
Havlíčkovy sady Úklid a údržba Grotty a Pavilonu 972 000 Kč
Karlovo nám. 6, Václavská 14 Úklid Václavské pasáže a přilehlých prostor 1 050 000 Kč
Karlovo nám. 7 Servis telefonních ústředen 320 000 Kč
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena.