Veřejné zakázky

Níže uvedený plán bude vždy aktualizován dle skutečnosti.

Název Popis Předpokl. hodnota v Kč bez DPH
Jaromírova 455/23 – výměna oken Výměna oken s dvojskly vč. balkonových sestav, oprava fasád, balkonů a lodžií. 4 400 000 Kč
Karlovo náměstí 315/6 – Oprava uliční fasády a výměna oken Výměna oken s trojskly a oprava uliční fasády, sanace římsy. 4 300 000 Kč
Sokolská 1800/36, 1799/38 Výměna střešních oken, oprava střechy. 1 914 000 Kč
Šafaříkova 253/10 – oprava teras a dvorní fasády Oprava fasády, teras, balkonů, výměna zábradlí. 1 822 000 Kč
Ječná 506/4 – zřízení výtahu Vestavba nového výtahu do zrcadla schodiště s pěti stanicemi. 2 327 000 Kč
Rejskova 2369/11 – přístavba výtahu Přístavba výtahu k dvorní fasádě, úpravy fasády. 3 002 000 Kč
Římská 420/23 – přístavba výtahu Přístavba výtahu k pavlačím ze dvora. 3 150 000 Kč
Londýnská 375/61 – oprava b.j. ve 3.NP, 7.NP Stavební úpravy volných bytových jednotek. 1 240 000 Kč
Anny Letenské 1680/11 – oprava b.j. v 5.NP Stavební úpravy volné bytové jednotky. 1 000 000 Kč
Václavská 1898/9 Stavební úpravy volné bytové jednotky. 753 000 Kč
Karlovo náměstí 558/29 – oprava 2 b.j. Stavební úpravy volné bytové jednotky č.6 – změna dispozice, etážové topení. 1 413 000 Kč
Uruguayská 8 – rekonstrukce kotelny vč. PD Realizace celkové výměny zařízení stávající kotelny, včetně zajištění projektové dokumentace. 1 700 000 Kč
Václavská 18 – rekonstrukce kotelny vč. PD Realizace celkové výměny zařízení stávající kotelny, včetně horizontálních rozvodů a zajištění projektové dokumentace. 2 300 000 Kč
Žitná 38 Realizace celkové výměny zařízení stávající kotelny, včetně zajištění projektové dokumentace. 1 800 000 Kč
Rumunská 17 Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, ošetření krovu. 600 000 Kč
Bělehradská 30 Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, ošetření krovu. 700 000 Kč
Sarajevská 23 Výměna střešní krytiny a klempířských prvků, ošetření krovu. 700 000 Kč
Na Slupi 12/1484 a 14/1483 Na Slupi 14 – rekonstrukce objektu za účelem zřízení rodinného centra.

Na Sluupi 12 a 14 – výměna oken a oprava pavlačí

23 233 472 Kč
Legerova 1878/5 Instalace zařízení EPS, EZS, CCTV 1 000 000 Kč
Václavská 1898/9 Stavební úpravy volné bytové jednotky – 5. NP. 753 000 Kč
Vyklizovací práce Vyklízení bytových a nebytových prostor v objektech MČ Praha 2. 2 000 000 Kč
Údržba zeleně Údržba zelených ploch a vegetace na spravovaných pozemcích. 2 000 000 Kč
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena.