Veřejné zakázky

Níže uvedený plán bude vždy aktualizován dle skutečnosti.

Název Popis Předpokl. hodnota v Kč bez DPH
Výměna zařizovacích předmětů Výměna plynových a elektrických spotřebičů v bytových a nebytových jednotkách 3 800 000 Kč
Zimní pohotovost Zajištění zimního úklidu chodníků, vjezdů a přístupových cest 450 000 Kč
Legerova 1878/5 Instalace zařízení EPS, EZS, CCTV 1 000 000 Kč
Vyklizovací práce Vyklízení bytových a nebytových prostor v objektech MČ Praha 2. 2 000 000 Kč
Údržba zeleně Údržba zelených ploch a vegetace na spravovaných pozemcích 2 000 000 Kč
Na Libušince 1 oprava sklepů 500 000 Kč
Ostraha Václavské pasáže Zajištění celoroční ostrahy 550 000 Kč
Kladská 2187/25 Dvorní schodiště a vodovod 313 000 Kč
Rumunská 20 Oprava schodů, podest a vstupních dveří 500 000 Kč
Dittrichova 337/9 Oprava sklepů a dlažeb 1 000 000 Kč
Vinohradská 1318/99 Stavební úpravy volné b.j. č.5, 3.NP 960 000 Kč
Výměna bytových vodoměrů Dodávka, montáž a servis bytových vodoměrů 750 000 Kč
Výměna RTN Dodávka, montáž a servis rozdělovačů topných nákladů RTN 750 000 Kč
Elektro-údržba a opravy Kontrola, údržba a oprava elektroinstalací ve společných částech bytových domů 1 900 000 Kč
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena.