O společnosti

Správa nemovitostí Praha 2 akciová společnost

Dne 5. dubna 2016 byla akciová společnost Správa nemovitostí Praha 2 a.s. zapsána do obchodního rejstříku a bylo jí přiděleno IČ 04958268. Společnost je zapsána ve složce č.21486, v oddílu B Obchodního rejstříku Městského soudu v Praze.

Sídlo společnosti:

Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2

Základní kapitál společnosti činí 10.000.000,- Kč a je rozdělen na 1 kus kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč.

Zakladatelem společnosti a jediným akcionářem je městská část Praha 2, IČ 00063461, se sídlem Náměstí míru 20, 120 00 Praha 2.

Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena.